drevo

Jaroslav Bujnak

Jaroslav Bujňák
Umelecký rezbár, stolár, sochár a reštaurátor. Od mladosti bola drevorezba jeho záľubou a potešením. V jeho realistickej tvorbe sa prelínajú predovšetkým motívy prírody a náboženstva, ktoré sú jeho najčastejšou inšpiráciou.
Dôkladne vypracované diela sú dôkazom talentu a zároveň odrážajú časom získanú zručnosť, ktorou tenJaroslav Bujnak2to rezbár disponuje. Precíznosť práce badať v interiéroch mnohých kostolov, doma i v zahraničí. Unikátom sú tiež drevorezby s rôznou tematikou, dobový nábytok, reliéfy, či mnohé erby podpísané rukou tohto umelca.
Jaroslav Bujňák pôsobí ako umelecký rezbár v rodnej obci, kde vo svojej dielni každodennou prácou trpezlivo zhmotňuje svoj sen. Lebo na začiatku všetkého bola len záľuba chlapca.